Koza Akademi

Risk Değerlendirme ve Analiz

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'na göre, işyerlerinde "Risk değerlendirme / Risk analizi" yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu analiz yapılmayan işyerleri her ay için 3.234 TL, her ay risk analizi yapılmadığı sürece ise 4.851 TL para cezasına çarptırılacaktır. Risk Analizi ve Acil Durum Planı, işyerinde mevcut veya potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gereken çalışmalardır.Risk analizi

Risk Analizi

Risk Analizi ve Acil Durum Planı Formu doldurmanın, sorumlulukların ortadan kalktığı anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşır. Az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfa giren işyerleri için 4, çok tehlikeli işyerleri için ise 2 yılda bir risk analizinin yenilenmesi gerekmektedir. 

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının "Risk Analizi" ile ilgili maddesi, işverenin risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma yükümlülüğünü belirtmektedir. Bu değerlendirme, çalışanların durumunu, kullanılacak ekipmanı ve kimyasal maddeleri, işyerinin tertip ve düzenini, özel politika gerektiren grupları ve çalışanların sağlık ve güvenlik düzeyini dikkate alarak yapılmalıdır. İşveren, risk değerlendirmesi sonucunda alınacak tedbirleri ve kullanılması gereken koruyucu donanımı belirler. İşyerinde uygulanacak tedbirler, çalışanların sağlık ve güvenlik düzeyini yükseltecek şekilde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. İşveren, çalışma ortamında ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli kontrolleri, ölçümleri, incelemeleri ve araştırmaları yapmayı sağlamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Risk değerlendirme ve analiz nedir?

Risk değerlendirme ve analiz, işyerlerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin çalışanlar üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi sürecidir. Bu süreçte, tehlikelerin önemi ve öncelikleri belirlenir ve uygun koruyucu önlemler alınarak risklerin azaltılması hedeflenir.

Risk değerlendirmesi neden önemlidir?

Risk değerlendirmesi, işyerlerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesinde temel bir adımdır. Bu süreç, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur, iş yerinde güvenli bir ortam sağlanmasına katkıda bulunur ve yasal gereklilikleri yerine getirir.

Kimler risk değerlendirmesi yapmalıdır?

İşverenler veya işveren temsilcileri, iş güvenliği uzmanları veya yetkilendirilmiş kişiler risk değerlendirmesi yapmalıdır. Bu kişiler, iş yerindeki tehlikeleri tespit etmek, riskleri değerlendirmek ve uygun önlemleri belirlemekle sorumludur.

Risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Risk değerlendirmesi, iş yerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, çalışanların bu tehlikelere maruz kalma olasılığı ve tehlikelerin olası etkilerinin değerlendirilmesi aşamalarını içerir. Bu süreçte, tehlikeler kaydedilir, risk seviyeleri belirlenir ve uygun koruyucu önlemler alınır.

Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yapılmalıdır?

Risk değerlendirmesi, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir, tehlikeli sınıfa giren iş yerlerinde 4 yılda bir, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmelidir. Bununla birlikte, iş yerinde önemli değişiklikler olduğunda veya yeni bir tehlike ortaya çıktığında risk değerlendirmesi yeniden yapılmalıdır.

Risk değerlendirmesi yapmamanın sonuçları nelerdir?

Risk değerlendirmesi yapmamak yasal bir ihlaldir ve cezai yaptırımlara tabi tutulabilirsiniz. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, risk değerlendirmesi yapmayan işverelere para cezaları uygulanabilir. Ayrıca, iş yerinde potansiyel tehlikelerin tespit edilmemesi, çalışanların sağlık ve güvenliğini riske atar ve iş kazaları veya meslek hastalıklarının oluşma olasılığını artırır.

Koza Risk Değerlendirme ve Analiz Hizmetleri

İşyerinizdeki potansiyel tehlikeleri tespit etmek ve çalışanlarınızın sağlığını ve güvenliğini korumak için hemen risk değerlendirmesi ve analizi yaptırın! Yasal gereklilikleri yerine getirin, iş kazalarını önleyin ve işyerinizde güvenli bir ortam sağlayın. Detaylı bilgi ve danışmanlık için bize ulaşın!

İletişim
Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır.Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz Gizlilik politikamızı inceleyin. Çerez Politikamız.